STK Karviná

Společnost TKLAS Karviná s.r.o. se zabývá technickou kontrolou, celkovou prohlídkou a hodnocením stavu všech motorových vozidel. Naše firma vznikla v roce 1996 pro technickou prohlídku nákladních, užitkových vozidel a traktorů a jejich přípojných vozidel.

V současné době provozujeme dvě stanice technické kontroly. První byla zprovozněna již v roce 1996 v objektu ČSAD Karviná a.s. Od července 2002 jsme rozšířili činnost na osobní vozidla k nim přípojná vozidla a motocykly.

Věříme, že i Vy se stanete našimi stálými zákazníky a přesvědčíte se osobně o kvalitě našich služeb a v příjemném prostředí a profesionálním přístupu našich odborných pracovníku.

Ing. Lubomír Laski, jednatel společnosti TKLAS Karviná s.r.o.