Co před STK?

Po příjezdu na STK se Vašeho vozidla ujmou naši školení technici a provedou měření emisí a poté technickou kontrolu

  1. Vozidlo musí být v řádném technickém stavu.

  2. Emise- motor vozidla musí splňovat dané emisní limity výfukových plynů, je vhodné si provést kontrolu vzduchového filtru a těsnosti výfukového potrubí. U naftových motoru doporučujeme provést kontrolu rozvodového řemene.

  3. Při příjezdu na STK je nutno mít u sebe:

    • Technický průkaz vozidla (TP)

    • osvědčení o registraci, starší označení je osvědčení o tech. průkazu (OTP)

    • protokol o měření emisí vozidla (měření provádíme na naší stanici)