Technické prohlídky vozidel dovezených ze zahraničí

Naši technici Vám provedou celkovou kontrolu dovezeného vozidla, nutnou pro schválení technické způsobilosti před uvedením do provozu v ČR. Dále pak kontrolu dodržení všech platných ustanovení dle zákona č.56/2001 Sb. dále pak posoudíme kvalitu dovezeného vozidla a vypracujeme podklady nutné pro zaevidování vozidla na Odboru dopravy obce s rozšířenou působností.

Dovozce je povinen přivést technický průkaz ze země původu vozidla (originál nebo ověřenou kopii), celní deklaraci nebo sdělení o propuštěni do volného provozu.Vozidlo nesmí být starší osmi let. Musí splňovat normu pro Euro II. Nové vozidlo musí plnit homologaci pro vyrobené vozidlo v dané zemi. (deklarace COC listu).

Zpět na přehled služeb.