Měření emisí

Provádíme měření emisí všech typů pohonu (benzín, plyn, diesel) řízených i neřízených systémů. K provedení měření emisí je zapotřebí:

  • Technický průkaz vozidla (TP)

  • osvědčení o registraci (ORV), starší označení je osvědčení o tech. průkazu (OTP)

U benzinových motorů se provádí měření ve zvýšených a volnoběžných otáčkách, zjišťují se emisní limity výfukových plynů (CO, HC). Motor musí být zahřátý na provozní teplotu, doporučuje se kontrola vzduchového filtru a těstnosti výfukového potrubí. Benzín, LPG, CNG měříme analyzátorem ATAL AT 605.

U dieslových motorů se měření provádí metodou volné akcelerace. Před samotným měřením musí být motor zahřátý na provozní teplotu. Rozvodový řemen, je-li jím motor vybaven, musí být vyměněn v intervalu stanoveném výrobcem, aby nedošlo k poškození motoru. Měření se provádí pomocí kouřoměru ATAL AT 505.

STK Karviná - měření emisí osobních vozidel
STK Karviná - měření emisí osobních vozidel

Vjezd na emise
Dílna měření emisí

STK Karviná - měření emisí osobních vozidel
STK Karviná - měření emisí osobních vozidel

Přístroj KTS
Měření dieselových motorů