Měření emisí

Provádíme měření emisí všech typů pohonu (benzín, plyn, diesel) řízených i neřízených systémů. K provedení měření emisí je zapotřebí:

  • Technický průkaz vozidla (TP)

  • osvědčení o registraci, starší označení je osvědčení o tech. průkazu (OTP)

  • osvědčení o měření emisí (emisní průkazka)

U benzinových motorů se provádí měření ve zvýšených a volnoběžných otáčkách, zjišťují se emisní limity výfukových plynů (CO,HC). Motor musí být zahřátý na provozní teplotu, doporučuje se kontrola vzduchového filtru a těstnosti výfukového potrubí. Měření se provádí pomocí přístroje KTS 520 Bosch.

U dieslových motorů se měření provádí metodou volné akcelerace. Před samotným měřením musí být motor zahřátý na provozní teplotu. Rozvodový řemen, je-li jím motor vybaven, musí být vyměněn v intervalu stanoveném výrobcem, aby nedošlo k poškození motoru. Měření se provádí pomocí kouřoměru Maha typ MDO2.

STK Karviná - měření emisí osobních vozidel
STK Karviná - měření emisí osobních vozidel

Vjezd na emise
Dílna měření emisí

STK Karviná - měření emisí osobních vozidel
STK Karviná - měření emisí osobních vozidel

Přístroj KTS
Měření dieselových motorů