Technické prohlídky staveb silničních vozidel

Naše firma provádí technickou prohlídku staveb silničních vozidel, stavbou je výroba vozidla dle vlastní konstrukce s možnosti použití ústrojí, výstroje a dílu vozidel, na kterých byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích jako typ vozidla. Za stavbu se dále považuje i stavba vozidla z náhradních dílů nebo změna či výměna dvou a více podstatných části.

Naši technici provedou celkovou kontrolu stavěného vozidla a kontrolu dodržení všech platných ustanovení dle zákona č.56/2001 Sb. Dále posoudíme kvalitu stavby a vypracujeme podklady nutné pro zaevidování vozidla na odboru dopravy obce s rozšířenou působností.

Zpět na přehled služeb.